Your SEO optimized title Your SEO optimized title
Satış Sözleşmesi

                                                                         GayrimenkulAlım-Satım Ve

                                                                               KomisyonSözleşmesi


SATILACAKGAYRİMEKULÜN

 

CİNSİ               :

ADRESİ             :

TAPUBİLGİLERİ     :                            ADA:................PAFTA............PARSEL

 

SATICININ VEYAVEKİLİNİN              Te koop Alanya

 

ADI-SOYADI:                                            Te koop Alanya

İŞADRESİ:                                                Te koop Alanya

EVADRESİ:

TELEFONNO

 

ALICININ VEYAVEKİLİNİN

 

ADI-SOYADI:

İŞADRESİ:

EV ADRESİ:

TELEFON NO:

 

1- Yukarıda adres tapu kayıtları bulunangayrimenkulü..................................bedelle satıcı satmayı, alıcıalmayı ve gayrimenkulü alım satımda Emlak Komisyoncusunun aracılık hizmetinitamamladığını kabul etmişlerdir.

2- Alıcıdan bu satışamahsuben.............................................satıcıya peşinat olaraködenmiştir. Geriye kalan bedel.7. maddedeki şartlarda açıklandığı gibiödenecektir.

3- A- İşbu akdin imzasından sonra alıcı gayrimenkulüalmaktan vazgeçerse anlaşma anında satışa mahsuben verdiği bedeli gerialmayacaktır.

B- Satıcı vazgeçerse satışa mahsuben aldığı bedeliniki katını alıcıya vermeyi kabul ve taahhüt eder.

4- Satıcıdan%...... ve alıcından %....... olmaküzere işbu akdin imzasından itibaren Emlak Komisyoncusuna, tabuda ferağ anındakomisyon ücreti olarak ödemeyi taraflar kabul ve taahhüt etmiştir.

5- İşbu akdinimzasından sonra gayrimenkulu satıcı satmaktan vazgeçerse veya alıcı almaktanvazgeçerse cayan taraf hem kendi ödeyeceği ve hem de diğer tarafın ödeyeceğikomisyon ücretinin tamamını Emlak Komisyoncusuna ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

6- İşbu akitsatıcı, alıcı ve emlak komisyoncusu arasında yukarıda belirtilen ve aşağıdakiözel şartlarla birlikte geçerli olmak üzere imzalanmış olup, doğabilecekuyuşmazlıklarda İzmir Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olduğu kabuledilmiştir.

7- Özel Şartlar................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

                                                                  FİRMAODA SİCİL NO:

ALICI                              SATICI                  EMLAK KOMİSYONCUSU/TEMSİLEN

                                                                 KAŞE İMZA

\

 

Yazılım : Emlakkobi