Your SEO optimized title Your SEO optimized title
Tapu işlemlerinde vekalet nasıl verilir?

                                                                  Appartementen Te Koop Alanya

 How to be acting in land transactions?    Tapu işlemlerinde vekalet nasıl verilir?  Hoe te handelen in grondtransacties?

Tapu işlemleri vatandaşlar tarafından tapu dairesine giderek yaptırılıyor. Ancak işleri yoğun olanlar,vakit bulamayanlar yada sağlık durumu nedeniyle tapu dairesine gidemeyecek durumda olanlar tapu işlemlerini vekaleten bir başkasına da yaptırabiliyor.


İşlemin bir başka ilde yapılması gerekiyorsa oraya kadar gitmek zorunlu olmuyor. İsteyen kişiler kendisine bir vekil atayarak, işlerini vekiline yaptırabiliyor.


Tapu işlemlerine özgü vekaletnamenin noterde düzenlenmesi gerekiyor. Vekaletname nüfus cüzdanına veya pasaporta göre düzenleniyor. Başka bir kimlik belgesine göre düzenlenmiş vekaletnameyi tapu dairesi kabul etmiyor. Ehliyet kimlik belgesi olarak tapu dairesinde kabul edilemiyor.


Vekaletname üzerine vekalet verenin son altı ay içinde çekilmiş fotoğrafının yapıştırılması gerekiyor.Aksi halde noter eski tarihli fotoğrafları kabul etmiyor ve işlem gerçekleştirilemiyor.


Vekaletnamede verilen yetkilerin net ve eksiksiz yazılmış olması gerekiyor. Vekaletnamede hangi işlemler yazılmış ise sadece o tapu işlemlerini yapabiliyor. Bu nedenle, satış, bağış, ipotek, kira, satış vaadi, kat karşılığı inşaat, terkin gibi açıkça tapu işleminin adının yazılması gerekiyor. İşlemin adı yazılmamışsa o anlama gelecek ibareler yazılmış olsa dahi tapu dairesi riski alamıyor ve işlemi yapmıyor.Tapu işlemleri vekaletname örneği aşağıda yer alıyor..


Tapu işlemleri vekaletname örneği:

“Antalya ili, ALANYA 2 nolu tapu sicil müdürlüğünde adıma kayıtlı ....... ada, ....... parselde kayıtlı bulunan taşınmazımın, 22.09.2016-25.09.2016 tarihleri arasında, ....... isimli şahısa, ...... TL bedel karşılığında ve bu bedelin Güngören Ziraat bankasındaki ........ nolu hesabıma yatırılması şartı ile satışı konusunda .......... ............ ‘ yı yetkilendirdim. ”

Yazılım : Emlakkobi