Your SEO optimized title Your SEO optimized title
Tapu Masrafları

Mülk sahibi gayrimenkulünü sattığında tapu dairesinde satışişlemlerini yapabilmek için alıcıyla beraber tapu dairesinde Tapu ve KadastroGenel Müdürlüğü'nün 2016 yılı için belirlediği oranlarda tapu harcı ödemesigerekiyor.


Tapu harcı hesaplama işleminde2016 yılı oranı binde 20 olarak belirlendi. Yani gayrimenkulün tapudairesindeki tapu devir işlemleri için taşınmazın asıl satış bedeli üzerindenbinde 20 oranında tapu harcı ödenmesi gerekiyor. Tapu harcı ödemesi, hem satıcıolan mülk sahibi hem de alıcı ayrı ayrı olarak yapılıyor.

Tapu harcı, bazı durumlarda satıcı olan mülk sahibi alıcıyla anlaşma yaparakbinde 40'lık oranı yalnız alıcıdan tahsil edilebiliyor. 

Tapu masrafları kapsamında tapuharcı dışında tapu döner sermaye masrafları dabulunuyor. Tapu harcı hesaplama 2016 yılında, Tapu ve Kadastro GenelMüdürlüğü'nün 2016 yılı tarifesine göre, tapu döner sermaye tutarı yüzde10,11'lik yeniden değerleme oranı ile birlikte 82,50 lira olan bedelin de tapuharcı ile birlikte ödenmesi gerekiyor.

Tapu Harcı Hesaplama 2016 Örneği

Tapu harcı hesaplama 2016 işleminin daha net anlaşılabilmesi için tapu harcıhesaplama 2016 işlemini bir örnekle açıklayalım :

Ahmet Bey, gerçek satış bedeli 200 bin lira olan evini satıyor. 2016 tapu harcıhesaplama işlemine göre Ahmet Bey'in tapu dairesinde 4 bin lira tapu harcıödemesi gerekiyor. Eğer tapu harcının tamamı olan binde 40'lık bölümünü alıcıödeyecekse bu tutar 8 bin lira oluyor. Buna ek olarak tapu döner sermaye bedeliolan 82,50 lirayı da ödemek durumunda kalıyor.

2016 yılı tapu harcı ödemesi için mükelleflerin aşağıda bulunan tapu harcıhesaplama 2016 tablosunu incelemesinde fayda var.

Tapu Harcı Hesaplama 2016 Tablosu
-500 bin lira satış değeri olan ev için 10 bin lira tamamını alıcı ödeyecekse20 bin lira,
-400 bin lira satış değeri olan ev için 8 bin lira tamamını alıcı ödeyecekse 16bin lira,
-300 bin lira satış değeri olan ev için 6 bin lira tamamını alıcı ödeyecekse 12bin lira,
-200 bin lira satış değeri olan ev için 4 bin lira tamamını alıcı ödeyecekse 8bin lira,
-100 bin lira satış değeri olan ev için ise 2 bin lira tamamını alıcıödeyecekse 4 bin lira tapu harcı ödemesi yapılıyor.

 

Tapu Harcı Nedir?


Devletin verdiği hizmet üzerinden aldığı maddi bedele harç diyoruz. Emlak vegayrimenkul kapsamında kamu kuruluşlarından yapılan işlemlerde ise tapu harcıalınıyor. Peki 
tapu harcı nedir?

Tapu harcı, gayrimenkul alım – satım işlemleri sırasında vatandaştan tahsiledilen tapu hizmetlerinin bedeline deniyor. Tapu harcı yatırılmadığı takdirdetapu işlemleri gerçekleştirilemiyor.

Tapu Harcı Oranı

Gayrimenkul alım-satım işlemlerinde devletin önemli bir gelir kaynağı olarakbildiğimiz tapu harcı her yıl değişen oranlarla belirleniyor. Önceki yıllarda 
tapu harcı oranı 1000'de 33 iken sonyıllarda tapu harcı oranında değişime gidilerek bu rakam 1000'de 20'lere kadarindi.

Tapu Harcı Cezası

Taşınmaz alım-satım işlemlerinde alınan tapu harcı bedeli taşınmazın asıl satışdeğerinden daha az gösterilmesi durumunda cezai yaptırım uygulanır. Peki tapuharcı cezası nasıl veriliyor? 

Tapuda taşınmazın asıl satış değerinden daha az gösterilmesi durumunda vergikaçırma suçu işlenmiş olunuyor. Bu cezalar da 
tapu harcı cezası olarak tanımlanabilir. Tapuharcı ödenmediği durumlarda ya da tapu harcı bedelini daha az ödemek için satışdeğerini düşük gösterenler tespit edildiği durumda tapu harcı cezası ödemekzorunda kalıyor. Ödenmesi gerekilen tapu harcı oranı, gerçek satış bedeliüzerinden hesaplanmalı ve asıl satış bedeli konusunda tapuya doğru bilgiverilmelidir.

Tapu Harcı Cezasında Ne Ödenir?

- Gayrimenkulün gerçek satış bedeli ve tapuda gösterilen bedel arasındakifarkın üç katı vergi cezası
- Farkın satış gününden itibaren faizi
- Eksik bildirimden doğan harç farkı, farkın 3 katı usulsüzlük cezası ve gecikmefaizi.

Tapu Harcı Cezası Zaman Aşımı Süresi

Taşınmaz alım-satım işlemleri sürecinde verilen tapu harcı cezasının zamanaşımı süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir. Yani asıl satış bedeli eksikgösterilmişse, 5 yıl içerisinde Maliye yetkilileri yukarıda sayılan ödemelerkapsamında sizden tapu harcı cezasını tahsil edebilir.

Tapu harcı cezasında bir istisna da yer alıyor. Eğer taşınmazın asıl değerinieksik göstermiş ve tapu harcı cezasına tabi olmuşsanız, pişmanlık beyanındabulunabiliyorsunuz. Vergi Usul Kanunu'nun 371'inci maddesinde yer alan ifadeyegöre; pişmanlık beyanında bulunarak, geciken tapu harcının pişmanlık beyanı ilebirlikte dilekçe halinde Maliye'ye bildirebilirler. Haber verme tarihindenbaşlayarak 15 gün içinde pişmanlık zammını ödeyenler, tapu harcında yer alantaşınmazın yanlış beyan edilen asıl bedelini yükseltebiliyorlar.

Tapu Harcı Cezası Olan Ev Satılırsa...

Mülk sahibi, tapu harcı cezası olan bir taşınmazı satmak istediğinde asıl satışdeğerinin yüksek, tapuda beyan edilen değerin ise düşük olmasından dolayı,tapuda alım-satım işlemleri sırasında tapu harcı gereğinden yüksek çıkacaktır.Alım-satım işlemlerinde sıklıkla yaşanan bu durum tespit edildiğinde eksiködenen tutar tahsil edilir ve ek olarak yüzde 25'lik vergi ziyaı cezası ödenir. 

 

Tapu Sorgulama


Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, e-devlet sistemini kullanarak internetten tapusorgulama hizmeti sunuyor. Peki internetten 
tapu sorgulama nasılyapılır?

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucunda artık turkiye.gov.tradresini kullanarak, Tapu Sicil Müdürlüklerinde TC. Kimlik Numarası ile kayıtaltına alınmış taşınmazların detaylarına tapu sorgulama hizmeti aracılığıylaerişilebiliyor.

Tapu Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tapu sorgulama hizmetinden faydalanmak için, Mobil İmza, Elektronik İmza, T.C.Kimlik Kartı veya e-Devlet Şifresi kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin içinuygun olan bir tanesini kullanarak e-devlet sistemine giriş yapmış olmanızgerekiyor.

Giriş yaptığınızdan eminseniz bir sonraki aşamaya geçin. Size sorulan bilgilerieksiksiz girmeniz gerekeceğinden yazdıklarınızı tekrar kontrol edip aramayıbaşlatın. Toplu sorgulama sistemine tapu bilgilerinizi girerek taşınmazınızınyerini kolaylıkla öğrenebileceksiniz. Yine bu parselin uydu fotoğrafı ileçekilmiş görüntüsü ekrana gelecek.

İnternetten Tapu Sorgulama Ne İşe Yarar?

İnternet üzerinden evinizde, işinizde hatta cep telefonu üzerindentaşınmazlarınızın durumunu tapu sorgulama sistemi ile öğrenebiliyorsunuz. Birgayrimenkul satın almak istediğinizde de yine internet üzerinden o taşınmazındurumunu sorgulatabiliyorsunuz. Parseli görmeden tapu alanını, niteliğini vepafta bilgisini görerek bilgi sahibi olabiliyorsunuz.

İnternetten Tapu Sorgulama İşleminin Avantajları

Geçmiş yıllarda yalnızca, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne bağlı birimlertarafından sorgulanabilen tapu bilgilerinin internet üzerinden yapılabilmesi,tapu dairelerinin yükünü de hafifletmiş oluyor. Tapu dairesine gitmedeninternetten tapu sorgulama işlemi yapabilen vatandaş hem zahmetten hem dezamandan kazanmış oluyor.

 

Tapu Bağış Harcı 2016

 


Gayrimenkullerin alım satımlarında tapu devir işlemleri satış olarakyapılabildiği gibi bağış olarak da gerçekleşebiliyor. Bu süreçte ise tapu bağışharcı ödeniyor. İşte 
tapu bağış harcı 2016...

Tapu satış işlemine kıyasla tapu bağış işleminde daha yüksek oranda tapu harcıödemesi yapılıyor. Tapu bağış işleminde tapu bağış harcına ek olarak mecburendöner sermaye tutarı ödeniyor.

Tapu Bağış İşlemleri Nasıl Yapılır?

- Bağışlanacak olan gayrimenkule ait tapu senedi
- Bağışlayanın ve bağışı kabul edenlerin fotoğraflı T.C kimlikleri
- Bağışlayanın 1, bağışı kabul edenin 2 adet, son 6 ay içerisinde çekilmişgüncel fotoğrafları
- Akitte taraflardan biri veya 2'si vekil, vali, kayyım ve kanuni temsilci iletemsil edilecek ise, bunlara ek olarak temsile ilişkin yasal belge
- Söz konusu gayrimenkule ait, ilgili Belediyenin emlak beyan değerini gösterenyasal belge
- Bağışlanan gayrimenkulün kayıt altında olan değeri baz alınarak 1000'de 68,31oranında tapu harcı ödemesi gerekiyor.
- 2016 yılı tapu harcı döner sermaye bedeli ise 82,50 lira olarak belirlendi.Tapu bağış işlemlerinde tapu bağış harcı haricinde söner sermaye bedelinin deödenmesi zorunlu...

 

Yazılım : Emlakkobi